Restaurang Översten ligger på klassisk mark: Här fanns tidigare Kronprinsen Husarregemente vilket fick sitt namn 1822 efter dåvarande kronprinsen Oscar som 23 år gammal utnämndes till överste. Regementschefen var alltid en överste varför namnet var ”givet” för vår restaurang. Dessutom är vi ”överst” i Malmö.

Regementet bildades 1757 och lades ner 1927. Från början fanns regementet i Rügen, Tyskland, vilket vid denna tidpunkt var svenskt. 1772 kom regementet till Malmö och hade de sista åren 500 husarer 600 hästar på det område som idag är kvarteret Kronprinsen.

Kvarteret började byggas 1958 och stod färdigt 1964, den 2 maj 1964 invigdes Restaurang Översten med stor pompa och ståt!
Idag är det Marcus Andersson som driver Restaurang Översten, han tog över efter krögarparet Kentell den 1 september 2014.